Technisch beheer

Graag helpt Syntres u hiermee verder!

Technisch Beheer

De syndicus zorgt ervoor dat het algemeen onderhoud van het gebouw (schoonmaak, tuinonderhoud, onderhoud technische installaties, …) naar behoren wordt uitgevoerd en stuurt bij waar nodig.

Daarnaast ziet de syndicus ook toe dat alle wettelijk noodzakelijke keuringen te gepasten tijde plaatsvinden. Indien er zich pannes voordoen in het gebouw zorgt de syndicus er eveneens voor dat deze zo snel als mogelijk worden opgelost. Tot slot zorgen we voor de nodige offertes indien een vernieuwing aan de orde is. Een duidelijke vergelijking is noodzakelijk om een weloverwogen beslissing te nemen.