Graag helpt Syntres u hiermee verder!

Financieel Beheer

De syndicus voert een transparante boekhouding, dit met de focus op verstaanbaarheid naar de mede-eigenaars toe. Jaarlijks wordt een afrekening opgemaakt met toepassing van de correcte verdeelsleutels. De inkomsten (provisies) en uitgaven (leveranciersfacturen) van het gebouw worden beheerd en de financiële situatie wordt nauwlettend opgevolgd. Indien een mede-eigenaar achterstallen vertoont, onderneemt de syndicus te gepasten tijde de juiste stappen. Op het einde van elke boekhoudkundige periode wordt de opgemaakte afrekening voorgelegd aan de rekencommissaris, die deze controleert en toezicht houdt op de financiële acties die de syndicus onderneemt.